Holta Invest kjøper 33% av FSV Group

Holta Invest AS har inngått en avtale med aksjonærene i FSV Group AS (FSV) om kjøp av en 33% eierandel i FSV. Alle aksjonærer, inkludert ledelsen, fortsetter som aksjonærer i selskapet etter transaksjonen.

FSV er en ledende tjenesteleverandør til oppdrettsnæringen. Selskapet har i dag seks båter og to lektere som leies ut med mannskap til ledende aktører i bransjen. Selskapets visjon er å være oppdrettsnæringens profesjonelle samarbeidspartner for drift av servicefartøy. FSV ble etablert av Petter Thoresen, Endre Brekstad og Per Olav Myrstad. Leif-Arne Langøy (Lapas AS), Sven Erik Lie (Pexmar AS) og Oskar Dag Sylte (G Nisja AS) har bidratt sammen med gründerne til oppkapitaliseringen av selskapet.

(31.03.2017)

FSV har siden oppstarten i 2011 hatt en meget god utvikling. Omsetningen har tredoblet seg i perioden 2014 til 2016. Siden oppstart har selskapet bygget solid driftskompetanse gjennom mange og varierte oppdrag for sine kunder.

«Vi er meget imponerte over hvordan dagens ledelse og aksjonærer har utviklet FSV siden oppstarten i 2011. Selskapet har en konkurransedyktig kostnadsbase, solide kunder og er godt drevet med sterkt fokus på drift og HMS. Vi er overbevist om at FSV er godt posisjonert for videre vekst, og vi ser fram til å videreutvikle selskapet sammen med våre nye partnere», sier Dag Teigland, administrerende direktør i Holta Invest.

Holta Invest ønskes velkommen som partner.

«Det er med stor glede jeg ønsker Holta Invest velkommen som aksjonær og partner i FSV Group. Det er mange muligheter vi ser frem til å utforske sammen med Holta Invest», sier Per Olav Myrstad, styreleder i FSV Group.

FSV fortsetter veksten.

«Først, på vegne av ledelsen og de ansatte ønsker jeg Holta Invest velkommen som aksjonær i FSV Group. Selskapet er i en rivende utvikling, og vi forventer å fortsette veksten fremover. I første omgang har vi to nye båter i bestilling som vil gjøre oss bedre rustet til å gjøre inspeksjons- og dykkeoppdrag», sier Petter Thoresen, daglig leder, FSV Group.

For mer informasjon kontakt:
Petter Thoresen: petter.thoresen@fsvgroup.no, +47 952 03 869
Dag Teigland: dt@holta.com, +47 950 53 008