Nizi Int. acquires Miller and Co in the US

Nizi International S.A. kjøper Miller and Company, en ledende leverandør av råvarer til støperiindustrien i Nord-Amerika

(29.02.2012)

 

Nizi International S.A., Luxembourg, heleid av Holta Invest AS, kjøper 100 % av Miller and Company LLC (Miller). Miller er en ledende distributør av råvarer til jernstøperier i Nord-Amerika.

Nizi International er en global aktør innen distribusjon og markedsføring av legeringer og andre metaller til stål- og støperiindustrien. Konsernet har hovedkontor i Luxembourg, med kontorer i Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Asia. I tillegg har konsernet et nettverk av eksklusive representanter. Konsernet har en omsetning på 750 millioner EUR.

Miller har hovedkontor i Chicago, USA. Grunnlagt i 1919 representerer Miller en lang tradisjon som leverandør til det nordamerikanske støperimarkedet. Blant Millers viktigste kunder er underleverandører til den amerikanske bilindustrien. Virksomheten har levert sterke resultater og vekst de siste årene, og har en omsetning på ca 300 millioner USD.

Historisk har Nizi sin tilstedeværelse i USA vært basert på salg av ferrolegeringer til stålindustrien. Med oppkjøpet av Miller vil Nizi doble sin globale omsetning til støperiindustrien og samtidig styrke distribusjonskraften til den nordamerikanske stålindustrien. Det er vurdert å være betydelige synergier mellom virksomhetene innenfor sourcing og distribusjon.

Dag Teigland, administrerende direktør i Holta Invest og styreformann i Nizi International, kommenterer oppkjøpet:

"Nizi International representerer Holta Invest sin langsiktige industrielle satsing innenfor metallindustrien og vi har høye ambisjoner for den fremtidige utviklingen av selskapet. Med en sterk finansiell plattform, en dedikert organisasjon og en robust forretningsmodell er Nizi godt posisjonert for vekst og ytterligere geografisk ekspansjon. Miller and Company passer perfekt inn i denne strategien."

 

"Miller har en lang tradisjon for service, kvalitet og integritet som har befestet selskapets posisjon som den fremste leverandør av råvarer til støperiindustrien i Nord-Amerika. Miller vil definitivt tilføre en ny dimensjon til Nizi."

Sier Ulf Berg, konsernsjef i Nizi.